Συλλογές
Τίτλος The Rector, Professor Stratis Andreadis receives the Primate of Greece H.B. Archbishop Chrysostomos during the celebration of 28th October
Εναλλακτικός τίτλος Le Recteur Professeur Stratis Andreadis accueillant le Primat de Grece S.B. l'Archeveque Chrysostomos venu assister e la celebration de la Fete nationale du 28 Octobre
Εκδότης The Athens Graduate School of Economics and Business
Τύπος Image
Φυσική περιγραφή 465.9 KB
p. [97]
Γλώσσα en
Κάλυψη 1964-1965
Ημερομηνία έκδοσης [1965]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών