Συλλογές
Τίτλος Νομικαί απόψεις των διεθνών συμψηφισμών (clearings)
Δημιουργός Τσιμικάλης, Α. Α.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 150σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διατριβή επί διδακτορία υποβληθείσα εις την Νομικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών
Ημερομηνία έκδοσης 1940