Συλλογές
Τίτλος Aufbau des Schulbetriebes
Εκδότης Hochschule fur Wirtschafts und Handelswiessnschaften zu Athen
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 4.416.0 KB
S. 78-95
Γλώσσα de
Κάλυψη 1964-1965
Ημερομηνία έκδοσης [1965]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών