Συλλογές
Τίτλος La Dette de L' Emigration Greco - Bulgare et les reparations
Δημιουργός Dertilis, P. B.
Εκδότης L. Rodstein
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 90p.
Γλώσσα fr
Ημερομηνία έκδοσης 1936