Συλλογές
Τίτλος Annexes de l' École
Εκδότης L' école des Sciences économiques et Commerciales d' Athènes
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 171.0 KB
p. 46
Γλώσσα fr
Κάλυψη 1964-1965
Ημερομηνία έκδοσης [1965]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών