Συλλογές
Τίτλος Βελτίωση συνεκτικότητας στο αντικειμενοστραφές λογισμικό
Δημιουργός Κιούκης, Ιωάννης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Γιακουμάκης, Εμμανουήλ
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 101σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Αυτοματοποίηση
Πληροφορική
Λογισμικό
Έλεγχος ποιότητας
Γλώσσα προγραμματισμού
Ημερομηνία έκδοσης 02-2013