Συλλογές
Τίτλος La reconstruction financiere de la Grece et la societe des nations
Δημιουργός Dertilis, Panagiotis B.
Εκδότης Rousseau Arthur & CIE
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 246p.
Γλώσσα fr
Περίληψη Preface de Bertrand Nogaro
Ημερομηνία έκδοσης 1929