Συλλογές
Τίτλος Ecole de Sciences économiques et Commerciales d' Athènes. Année Universitaire 1964-1965
Εκδότης L' école des Sciences économiques et Commerciales d' Athènes
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 281.4 KB
p. 35-37
Γλώσσα fr
Κάλυψη 1964-1965
Ημερομηνία έκδοσης [1965]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών