Συλλογές
Τίτλος Τα ελληνικά νομίσματα
Συντελεστής Υπουργείον Οικονομικών. Γενική διεύθυνσις Δημοσίου Λογιστικού
Εκδότης Εθνικό Τυπογραφείο
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 418σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 06-1932