Συλλογές
Τίτλος Departments
Εκδότης The Athens Graduate School of Economics and Business
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 148.2 KB
p. 16
Γλώσσα en
Κάλυψη 1964-1965
Ημερομηνία έκδοσης [1965]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών