Συλλογές
Τίτλος Λογιστική θεωρητική & πρακτική πλήρης
Δημιουργός Γιαννέλος, Χρ. Β.
Εκδότης Δήμου, Ιω. Κ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 242σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Περιλαμβάνουσα: απλογραφίαν & διπλογραφίαν Απλών επιχειρήσεων, Βιομηχανίας και Εταιρειών εν γένει: Τραπεζικήν κ.λ.π. Δύο, καθ' όλα πλήρεις, Μονογραφίας Ιταλικού και Συγκεντρωτικού Συστήματος. Πλέιστας Ασκήσεις μετά Λύσεων και Εμπορικήν Αριθμητικήν.
Ημερομηνία έκδοσης 1931