Συλλογές
Τίτλος The Athens Graduate School of Economics and Business Science during the academic year 1964-1965
Εκδότης The Athens Graduate School of Economics and Business
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή p. 5-7
290.0 KB
Γλώσσα en
Κάλυψη 1964-1965
Ημερομηνία έκδοσης [1965]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών