Συλλογές
Τίτλος Δυσχέρειαι στατιστικού προσδιορισμού των καμπυλών ζητήσεως και προσφοράς
Εναλλακτικός τίτλος Το πρόβλημα της ταυτοποιήσεως
Δημιουργός Κεβόρκ, Κωνσταντίνος
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 8.913.0 KB
σ. 117-152
Γλώσσα el
Κάλυψη 1964-1965
Ημερομηνία έκδοσης [1965]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών