Συλλογές
Τίτλος Το εν Παρισίοις Δ΄ Διεθνές Συνέδριον της Επιστημονικής Οργανώσεως της Εργασίας (Ε.Ο.Ε.)
Δημιουργός Χαριτάκης, Θ.
Εκδότης Έργα
Τύπος Text
Γλώσσα el
Περίληψη Ανατύπωσις εκ του περιοδικού "Έργα" (τεύχος 111)
Ημερομηνία έκδοσης 01-1930