Συλλογές
Τίτλος Η διδασκαλία της στατιστικής εις την αλλοδαπήν και παρ ημίν
Εναλλακτικός τίτλος (Αγγλία-Ελλάς)
Δημιουργός Αθανασιάδης, Κ.Α.
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 49-66
4.439.2 KB
Γλώσσα el
Κάλυψη 1964-1965
Ημερομηνία έκδοσης [1965]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών