Συλλογές
Τίτλος Sentiment analysis on the Twitter feed
Δημιουργός Μακρυνιώτη, Κωνσταντίνα
Συντελεστής Βασσάλος, Βασίλειος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 64p.
Γλώσσα en
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Computer programs
Networks
Internet
Classification
Ημερομηνία έκδοσης 02-2013