Συλλογές
Τίτλος Leverage and return on equity targeting in the euro area banking system
Δημιουργός Καρακατσάνη, Ελένη
Συντελεστής Παγκράτης, Σπυρίδων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εκδότης Athens University of Economics and Business
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 60p.
Γλώσσα en
Περίληψη Thesis - Athens University of Economics and Business
Λέξη κλειδί Credit policy
Financial crisis
Banking systems
Ημερομηνία έκδοσης 10-2011