Συλλογές
Τίτλος Τιμολόγηση παραγώγων υπό συνθήκες ετεροσκεδαστικότητας
Δημιουργός Κρεμμύδα, Ιωάννα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Αρβανίτης, Στυλιανός
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 81σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Λέξη κλειδί Νομισματική πολιτική
Λήψη απόφασης
Μετοχή
Τιμολόγηση
Ημερομηνία έκδοσης 01-2012