Συλλογές
Τίτλος Η ποιότητα των λογιστικών κερδών στους ΟΤΑ σύμφωνα με τη δεδουλευμένη βάση : η προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών
Δημιουργός Πολυκανδριώτη, Έλλη
Συντελεστής Βενιέρης, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 97σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Κέρδος
Οικονομία
Ταμειακή ροή
Λογιστική διαχείριση
Δημόσιος οργανισμός
Ημερομηνία έκδοσης 07-2012