Συλλογές
Τίτλος Εκτίμηση καταναλωτικών προτιμήσεων βάσει της ωφελιμιστικής τιμολόγησης χρησιμοποιώντας εμπειρικά δεδομένα : μια εφαρμογή στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου
Δημιουργός Χρηστάκης, Μιχαήλ
Συντελεστής Τσεκρέκος, Ανδριανός
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 61σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Καταναλωτής
Ποιοτικές προδιαγραφές
Αυτοκίνητο
Τιμολόγηση
Αγορά ακινήτων
Έρευνα αγοράς
Λήψη απόφασης
Ημερομηνία έκδοσης 07-2012