Συλλογές
Τίτλος Marketing έρευνα αγοράς και ανάπτυξη πωλήσεων: τόμος Α΄
Δημιουργός Διακόπουλος, Χρισόφορος Δ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 220σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1983