Συλλογές
Τίτλος Marketing έρευνα αγοράς και ανάπτυξη πωλήσεων: τόμος Β΄
Δημιουργός Διακόπουλος, Χρισόφορος Δ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 267σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1983