Συλλογές
Τίτλος Μαθήματα ιστορίας οικονομικών θεωριών
Δημιουργός Χουμανίδης, Λάζαρος Θ.
Εκδότης Παπαζήσης, Βίκτωρ
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 333σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1968