Συλλογές
Τίτλος Μαθήματα οικονομικής αναλύσεως: τεύχος Δ΄
Δημιουργός Κουτσουμάρης, Γεώργιος Φ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 128σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1967