Συλλογές
Τίτλος Μαθήματα οικονομικής αναλύσεως: τεύχος Β΄
Δημιουργός Κουτσουμάρης, Γεώργιος Φ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 101σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1966