Συλλογές
Τίτλος Μαθήματα οικονομικής αναλύσεως: τεύχος Α΄
Δημιουργός Κουτσουμάρης, Γεώργιος Φ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 78σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1966