Συλλογές
Τίτλος Stock options backdating : a study in market efficiency
Δημιουργός Μπελιτσάκου, Σοφία
Συντελεστής Κόρδας, Γρηγόρης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 85σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Χρηματοοικονομική κατάσταση
Επενδύσεις
Κεφαλαιαγορά
Μετοχή
Κέρδος
Ημερομηνία έκδοσης 12-2010