Συλλογές
Τίτλος Μαθήματα εμπορευματολογίας: τόμος ΙΙΙ
Δημιουργός Δανόπουλος, Αντώνιος
Εκδότης Κλουκίνας Σ.Ν.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 119σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1973