Συλλογές
Τίτλος Λόγος του Πρυτάνεως κ. Σπ. Καλογερόπουλου - Στρατή κατά την ορκωμοσίαν των νέων σπουδαστών
Δημιουργός Καλογερόπουλος-Στρατής, Σπυρίδων
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 667.6 KB
σ. 53-55
Γλώσσα el
Κάλυψη 1963-1964
Ημερομηνία έκδοσης [1964]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών