Συλλογές
Τίτλος Μαθήματα εμπορευματολογίας: τόμος ΙΙ
Δημιουργός Δανόπουλος, Αντώνιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 151σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1967