Συλλογές
Τίτλος Μαθήματα πολιτικής οικονομίας: προς αποκλειτικήν χρήσιν των πρωτοετών σπουδαστών της Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Δημιουργός Αθανασίου, Λ., Χαλκιόπουλος, Γ.
Εκδότης Κλουκίνας Σ.Ν.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 79σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1961