Συλλογές
Τίτλος Μαθήματα διοικητικού δικαίου. Κατά τας παραδόσεις του καθηγητού
Δημιουργός Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Εκδότης Πετρή Β.Α.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 140σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1940