Συλλογές
Τίτλος Μαθήματα ανοργάνου χημείας
Δημιουργός Ασκητόπουλος, Κωνσταντίνος Ι.
Εκδότης Παπαζήσης, Αργύρης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 295σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1943