Συλλογές
Τίτλος Ενεργειακές απώλειες κτηρίων , ενεργειακά κέρδη από Α.Π.Ε και συσχετισμός τους με τη χρήση GIS (μέρος 1ο) - Οι κύκλοι στο REAL ESTATE -Υπάρχουν και είναι προβλέψιμοι (μέρος 2ο) - Εκτίμηση επιχειρηματικού ακινήτου στην περιοχή της Κυψέλης (μέρος 3ο)
Δημιουργός Πίστης, Αλέξανδρος
Συντελεστής Καφέζα, Ελ.
Πανάς, Επαμεινώνδας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 182σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Στατιστική
Κτηματική αγορά
Ακίνητη περιουσία
Ημερομηνία έκδοσης 03-2013