Συλλογές
Τίτλος Αξιολόγηση σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Δημιουργός Σύρμα, Κωνσταντίνα Χ.
Συντελεστής Ψαράκης, Στυλιανός
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής
Λέξη κλειδί Στατιστική
Αξιολόγηση προσωπικού
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Στατιστική έρευνα
Ημερομηνία έκδοσης 2014