Συλλογές
Τίτλος Χρήσεις των GIS στην κτηματαγορά, εκτίμηση αξίας διαμερίσματος στην Αθήνα
Δημιουργός Πόλλη, Ιωάννα
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 49σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Αγορά ακινήτων
Κτηματική αγορά
Ιδιοκτησία
Στατιστική
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης 01-2014