Συλλογές
Τίτλος Μαθήματα φαρμακογνωσίας
Δημιουργός Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι.
Εκδότης Ταρασόπουλος, Στέφανος Ν.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 134σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1933