Συλλογές
Τίτλος Θεωρητική μηχανική: βιβλίον πρώτον: στατική του σημείου και σώματος και κινητική του σημείου
Δημιουργός Σακελλαρίου, Νείλος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 132σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1927