Συλλογές
Τίτλος Εγχειρίδιον θεωρίας της κοινωνικής οικονομίας: παραγωγή και πορισμός
Δημιουργός Χαριτάκης, Γεώργιος
Εκδότης Πετρής Α.Β.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 138σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Τεύχος Γ', Βιβλίον δεύτερον
Ημερομηνία έκδοσης 1931