Συλλογές
Τίτλος Στοιχεία αστικού δικαίου: γενικαί αρχαί
Δημιουργός Τριανταφυλλάκος, Παναγιώτης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 165σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 199?