Συλλογές
Τίτλος Στοιχεία αστικού δικαίου: εμπράγματον, οικογενειακόν, κληρονομικόν
Δημιουργός Τριανταφυλλάκος, Παναγιώτης
Εκδότης Μπουκέτου
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 206σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 199;