Συλλογές
Τίτλος Ιστορία της οικονομικής: κατά τας παραδόσεις του καθηγητού κ. Γ. Χαριτάκη
Δημιουργός Χαριτάκης, Γεώργιος
Εκδότης Πετρή Β.Α.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 244σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1933