Συλλογές
Τίτλος Pricing options with Black - Scholes model and applications in Athens derivatives exchange
Εναλλακτικός τίτλος Τιμολόγηση δικαιωμάτων με το μοντέλο Black - Scholes και εφαρμογές στην αγορά παραγώγων στην Αθήνα
Δημιουργός Toumpakaris, Nikolaos
Συντελεστής Frangos, Nikolaos
Εκδότης Athens University of Economics and Business
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 158p.
Γλώσσα en
Περίληψη Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί Statistical analysis
Statistics
Pricing
Exchange
Ημερομηνία έκδοσης 10-2011