Συλλογές
Τίτλος Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων για την Ελληνική οικονομία κατά την περίοδο της κρίσης
Δημιουργός Τσεχελίδης, Πολύκαρπος
Συντελεστής Τζαβαλής, Ηλίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 96σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Λέξη κλειδί Κεφαλαιαγορά
Αποδοτικότητα
Κεφάλαιο
Οικονομία
Διπλωματική εργασία
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης 01-2011