Συλλογές
Τίτλος Υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης δικτύων αισθητήρων με χρήση google maps API
Δημιουργός Αντωνίου, Κυριακή
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Κωτίδης, Ιωάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 33σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί Διαδίκτυο
Internet
Βάση δεδομένων
Πληροφορική
Πληροφοριακά συστήματα
Γλώσσα προγραμματισμού
Ημερομηνία έκδοσης 09-2011