Συλλογές
Τίτλος Αποθεματοποίηση ζημιών
Εναλλακτικός τίτλος μέθοδοι και υπολογισμοί απαιτούμενων κεφαλαίων
Δημιουργός Βαλαβάνης, Σπυρίδων
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 79σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στη Στατιστική (part-time)
Λέξη κλειδί Αποθεματοποίηση
Ζημία
Ασφαλιστική εταιρεία
Διπλωματική εργασία
Ασφαλιστικός κλάδος
Ημερομηνία έκδοσης 01-2011