Συλλογές
Τίτλος Από κοινού διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών σχημάτων
Δημιουργός Κουκιάς, Χαράλαμπος
Συντελεστής Φράγκος, Νικόλαος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 71σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Χαρτοφυλάκιο
Στατιστική
Ασφαλιστική εταιρία
Ασφάλιση
Ημερομηνία έκδοσης 04-2011