Συλλογές
Τίτλος Η χρήση ποσοτικών μεθόδων στη χρηματοδοτική λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων
Εναλλακτικός τίτλος (η περίπτωση αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου Ελληνικών εταιριών)
Δημιουργός Πέτρουλας, Πέτρος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 175σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση στην Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς & Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών (part-time)
Λέξη κλειδί Επιχείρηση
Νοικοκυριό
Στατιστική έρευνα
Οικονομική δραστηριότητα
Δανειοδότηση
Στατιστική
Πτώχευση
Ημερομηνία έκδοσης 03-2011