Συλλογές
Τίτλος Δείκτες τιμών ακινήτων και έκθεση εκτίμησης ακινήτου
Δημιουργός Κουφουδάκη, Ευφροσύνη - Βασίλεια
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 73σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στη Στατιστική (part-time)
Λέξη κλειδί Διπλωματική εργασία
Ιδιοκτησία
Ταμειακή ροή
Αγορά ακινήτων
Δείκτης τιμών
Ημερομηνία έκδοσης 05-2011