Συλλογές
Τίτλος Αξιολόγηση επένδυσης με τη μέθοδο ανάλυσης κόστους οφέλους επενδυτικού σχεδίου
Εναλλακτικός τίτλος χρηματοοικονομική και οικονομική αξιολόγηση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Δημιουργός Νούρκα, Μάριε
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Ξεπαπαδέας, Αναστάσιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 66σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στη Διεθνή και Χρηματοδοτική
Λέξη κλειδί Επενδυτικό σχέδιο
Ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές
Ηλιακή ενέργεια
Τοποθέτηση κεφαλαίων
Επενδύσεις
Ημερομηνία έκδοσης 2011